[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ali-ilbas.jpg","title":"Gen\u00e7lerin siyasete haz\u0131rlanmalar\u0131n\u0131 istiyoruz","entry_date":"May\u0131s 22, 2013 - 3:09:00","haber_content":"

Siirt Gen\u00e7lik Sosyal Geli\u015fim Derne\u011fi ile T\u00fcrkiye Yazarlar Birli\u011fi Siirt Temsilcili\u011fi’nce d\u00fczenlenen, “Gen\u00e7ler Konu\u015fuyor” program\u0131nda konu\u015fan \u0130lba\u015f, AK Parti d\u00f6neminde gen\u00e7lerin siyasete daha aktif \u015fekilde kat\u0131lmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \u2028<\/p>

Gen\u00e7leri \u00e7ok \u00f6nemsediklerini ifade eden \u0130lba\u015f, \u015f\u00f6yle dedi: \u2028<\/p>

“Bu nedenle iktidar\u0131m\u0131z d\u00f6neminde se\u00e7me ve se\u00e7ilme ya\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. Bu karar, gen\u00e7lere olan g\u00fcvenimizden kaynaklan\u0131yor. Gen\u00e7ler siyasete girmelidir. Gen\u00e7lerin siyasete haz\u0131rlanmalar\u0131n\u0131 istiyoruz. Siyasetin hizmet arac\u0131 oldu\u011funun, meslek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n bilinmesini istiyoruz. Demokratikle\u015fmenin daha da yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 ile gen\u00e7lere siyaset yolu daha da a\u00e7\u0131lacakt\u0131r. T\u00fcrkiye de\u011fi\u015fiyor. Y\u0131llar\u0131n ezberlerini bizim iktidar\u0131m\u0131z bozdu.<\/p>

\u00dclkenin gelece\u011fi ile ilgili kararlar\u0131 art\u0131k me\u015fru iktidar vermeye ba\u015flad\u0131. Vesayet d\u00f6nemi bitme a\u015famas\u0131na geldi. K\u0131sa bir s\u00fcre sonra \u00fclkemiz demokrasisi daha da ileriye gidecektir. Siz gen\u00e7lere daha iyi bir \u00fclke ve hayat haz\u0131rlamak i\u00e7in yo\u011fun bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.” \u2028<\/p>

\u0130lba\u015f, yeni anayasa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin, \u00fclke demokrasisini daha ileriye g\u00f6t\u00fcrecek olan yeni anayasan\u0131n desteklenmesi gerekti\u011fini belirtti. \u2028<\/p>

Programa dernek y\u00f6neticileri ve gen\u00e7ler kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Siirt \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ali \u0130lba\u015f, gen\u00e7lerin siyasete haz\u0131rlanmalar\u0131n\u0131 istediklerini s\u00f6yledi. \u2028","prev_link":"http://www.akpartisiirt.org.tr\/tr\/haber\/halkimiz-iktidarin-etrafinda-kenetlendi\/793","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/kurtalanda-ak-parti-danisma-kurulu-toplantisi-yapildi\/954\/56","haber_url":"http://www.akpartisiirt.org.tr\/tr\/haber\/kurtalanda-ak-parti-danisma-kurulu-toplantisi-yapildi\/954"}]