Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Siirt ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

 

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Siirt ilinde toplam 118 projeye yaklaşık 19 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 99 projeye yaklaşık 2,2 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla yürütülen Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi ve Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projelerine toplam 12,3 milyon avro kaynak aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 18 projeye yaklaşık 4,5 milyon avro hibe desteği sağladık.

 

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Siirt Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.

 

Siirt Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı kapsamında “Siirt Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor” projesini hayata geçirdi. Siirt Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında “Müktesebat Başlıkları Eğitimi” ve  “AB Hibe Programları için Proje Yazma Eğitimi” verildi, ilde bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi ve bir çalışma ziyaretinde bulunuldu.