• ×

  Yasin Aktay

  20 Şubat 1966'da Siirt'te doğdu. Baba adı Kerem, anne adı Hamame'dir.

  Öğretim Üyesi Profesör; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.

  Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görev yaptı. ABD'nin değişik üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli dergilerin editörlüğünü yaptı. TÜBA Üyesidir. Köşe yazarlığı yapmaktadır. 2010 – 2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını yapmıştır. 

  Eylül 2012’de AK Parti 4. Olağan kongresinde MKYK üyesi seçildi. 2014-2015 yıllarında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

  25. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türkiye Delegasyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanıdır. 

  AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.

  Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Kürtçe bilen Aktay, evlidir.

  YAYIMLANMIŞ BAZI KİTAP VE MAKALELERİ: 

  Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (E. Göka ve A. Topçuoğlu ile, Vadi, 1995) 
  Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm (A. Topçuoğlu ile, 1996)
  Din Sosyolojisi (M. Emin Köktaş ile Vadi, 1998)
  Türk Dininin Sosyolojik İmkânı: Alevilik ve İslam Protestanlığı (İletişim, 1999)
  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (İletişim, 2004)
  Küresel Kentleşme: Konya Örneği (Konya SAM, 2006).
  Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi ve Tarih Bilinci (2010)
  Türk Sosyolojisinin Tarihine Eleştirel bir Katkı (Küre 2010);
  Türkiye’de Ortak bir Kimlik Olarak Ötekilik (2010)
  Korku ve İktidar: Komplo Üretimi ve elit Tahakkümü (Pınar, 2010)
  Karizma Zamanları: 28 Şubat’tan 27 Nisan’a AK Parti ve Türk Siyaseti (2011)
  Culture and Politics in the Changing Middle East) edited by Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
  Culture and Politics in the New Middle East, edited by Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
   El-Thaqafatu ve Dirasatu’l Sharkqu’l Awsat: A’mâlu’l Mu’temer al-Arabî-alTurkî el-evvel li’l ulum al ijtimaî (Arabic. Cultural and Political Studies in the Middle East: 1st Arab-Turkish Congress in Social Sciences, selected papers) Vol 1, 2, editors: Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal, (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
  State Justice and Youth, Edited by Yasin Aktay, Birol Akgün, Ahmet Uysal, Faouzi Bendridi 3rd Arab-Turkish Congress in Social Sciences, selected papers (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2013)
  El-devletu ve’l adeletu ve’l-şebab, editörler: Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, , (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2014)
  State Justice and Youth, edited by Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2014)
  Devlet Adalet ve Gençlik, editörler: Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara (2014)
  Hepimiz Ötekiyiz, Yasin Aktay ve Ahmet Kızılkaya, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2014)
  Neye Himmet Neye Hizmet, Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2014)
  Küreselleşme, Çokkültürlülük, Sahicilik, Sosyoloji Temrinleri 1,Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2015)
  Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum, Sosyoloji Temrinleri 2,Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2015)
  İslam ve Solun Soykütüğü, Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2016)

  ÇEVİRİLERİ

  İngilizce’den; 
  Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, Ahmet Çiğdem (Vadi, 1992)
  İslam Toplumları Tarihi, Ira Lapidus (2 cilt, İletişim, 2002, 2010)
  Max Weber ve İslam: Eleştirel Bir Yaklaşım, Bryan S. Turner (Vadi, 1991)
  Arapça’dan;
  Tarih, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, Muhammed Arkoun (vadi, 2000)

  YÖNETSEL FAALİYETLER

  Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi IV Kongre Başkanı, 25 – 27 Ekim 2014, Amman
  Milel ve Nihal Dergisi yönetmenliği, yılda üç kez yayımlanan Dinler Tarihi ve Araştırmaları Dergisi
  Stratejik Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği 
  Tezkire dergisi yayın kurulu üyeliği, devam ediyor
  1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır

  BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER 

  Türkiye Bilimler Akademisi
  Bilim ve Araştırma Kültür Derneği
  Dinler Tarihi Derneği
  Tüketiciler Birliği
  Türk Sosyal Bilimler Derneği
  Türk Sosyoloji Derneği
  Türkiye Yazarlar Birliği